⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Artikel 1: voorwerp
Dit contract is bedoeld voor het exclusieve gebruik van het boeken van verblijven in gastenkamers. Het beste welkom zal worden gereserveerd voor onze gasten. De eigenaar verbindt zich ertoe u persoonlijk te verwelkomen met alle nodige aandacht om hun verblijf en kennis van de streek te vergemakkelijken.
Artikel 2 - Duur van het verblijf
De klant die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de lokalen te blijven.
Artikel 3 - Reservering en sluiting van het contract
De reservering wordt effectief zodra de klant binnen een week aan de eigenaar een aanbetaling van 50% van de totale prijs van het verblijf heeft gestuurd, met een minimum van één nacht per geboekte kamer.De prijzen zijn inclusief alle kosten.
Door het betalen van de aanbetaling bevestigt u dat u volledig akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden.Houd er rekening mee dat zonder betaling van de aanbetaling binnen de gestelde termijn de reservering niet bevestigd is en dat wij ons derhalve het recht voorbehouden om de kamers terug te halen.
Artikel 4 - Annulering door de klant
Elke annulering moet per e-mail aan de eigenaar worden gemeld.
a)U kunt uw reservering tot 8 dagen voor aankomst kosteloos annuleren.

b) Annulering minder dan 7 dagen voor aankomst op het terrein: de aanbetaling blijft bij de eigenaar. Deze laatste kan het gehele of een deel van het saldo van het verblijf opvragen.

c) Indien de klant op de geplande startdag van het verblijf niet vóór 22.00 uur verschijnt, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken. De aanbetaling blijft bij de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.
d) In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de accommodatiekosten volledig bij de eigenaar.
Artikel 5 - Annulering door de eigenaar
Wanneer de eigenaar voor aanvang van het verblijf dit verblijf annuleert, dient hij de klant daarvan per e-mail met leesbevestiging op de hoogte te stellen
De klant zal, zonder vooruit te lopen op enig recht op schadevergoeding voor eventuele geleden schade, de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen.
Artikel 6 / Aankomst -
De klant dient te arriveren op de bij de boeking aangegeven dag, vanaf 17.00 uur (beschikbaarheidstijd van de kamer) en vóór 20.00 uur. Bij verlate of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Gelieve niet na 22.00 uur te arriveren.
Artikel 7 / vertrek -
De uitchecktijd voor de kamers is uiterlijk 10.00 uur.
Artikel 8 - Betaling van het saldo
Het saldo dient te worden betaald bij aankomst in het huis van de eigenaar.
Verbruik en aanvullende diensten die niet in het contract of de offerte zijn vermeld, moeten aan het einde van het verblijf aan de eigenaar worden betaald.
Artikel 9/ Verandering van kamer
Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de oorspronkelijk door de klant gereserveerde kamer te wijzigen voor een kamer met dezelfde capaciteit. In dit geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.
Artikel 10 - Gebruik van het pand
De klant moet het rustige karakter van de lokalen respecteren en deze gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel. Hij verbindt zich ertoe de kamers in goede staat terug te geven, eventuele schade waarvoor hij verantwoordelijk is, te melden en de reparaties op zich te nemen.
De aandacht van onze gasten wordt gevestigd op het feit dat minderjarigen die op het terrein opereren, onder uitsluitend toezicht staan van hun ouders of personen die gezag over hen hebben.
Het gehele huis is rookvrij .
Artikel 11 - Capaciteit
Dit contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Indien het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar extra klanten weigeren.
Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal klanten dan het geweigerde, geen terugbetaling kan worden overwogen.
Artikel 12/ Dieren
Huisdieren zijn niet toegestaan
In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan dit niet worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen.
Sectie 13
Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn verworven bij betaling van de aanbetaling.

In overeenstemming met artikelen L.616-1 en R.616-1 van de Consumentenwet bieden wij een consumentenbemiddelingssysteem aan. De geselecteerde bemiddelingsentiteit is: CNPM - CONSUMER MEDIATION. In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op de website: https://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM - BEMIDDELING - CONSOMMATIE - 27 avenue de la liberation - 42400 Saint-Chamond